Behandeling

Behandeling
Een behandeling bestaat uit een eerste consult en een aantal vervolgconsulten. Hoeveel vervolgconsulten er nodig zijn is afhankelijk van de ernst van de klacht en hoe lang deze bestaat. Een klacht die is ontstaan na een acute gebeurtenis is sneller opgelost dan een klacht die gedurende langere tijd bestaat en chronisch geworden is. Bij ongeneeslijke klachten kan levenslang begeleiding nodig zijn, waarbij het doel kwaliteit van leven is.

Jouw dier wordt door mij niet behandeld als klacht op pootjes maar als een volledig dier die een klacht heeft ontwikkeld. Ik kijk naar het verband tussen gebeurtenissen en klachten en klachten die onderling een relatie met elkaar kunnen hebben. Jouw dier wordt als één geheel gehandeld. Iedere behandeling is daardoor individueel en voor elk dier uniek. Twee patiënten met dezelfde klacht kunnen een ander homeopathisch middel voorgeschreven krijgen. 

Voor het beste resultaat wil ik jouw dier graag in levende lijve zien. Dat kan, en heeft de voorkeur, bij mij op de praktijk. De praktijk is in huiselijke sfeer ingericht waardoor dieren zich op hun gemak voelen. Is het niet mogelijk om naar de praktijk te komen dan behoort een huis- of stalbezoek tot de mogelijkheden. Hiervoor breng ik kilometervergoeding in rekening (informatie hierover lees je bij tarieven).

 

Eerste consult
Voordat je met je dier op consult komt stuur ik je een vragenlijst waarin de ziektegeschiedenis, het medicijngebruik en de biografie beschreven kan worden. Zo kan ik al een eerste indruk krijgen van de klachten van jouw dier.

Tijdens het consult nemen we samen de klacht en het leven van jouw dier door. We gaan op zoek naar de aanleiding die de klacht veroorzaakt kan hebben. Ik denk daarbij niet alleen aan fysieke oorzaken zoals bijvoorbeeld een verwonding, oude blessures of een operatie, maar zeker ook aan ingrijpende gebeurtenissen die emoties teweeg hebben gebracht. De fysieke en mentale symptomen die jouw dier daardoor laat zien spreken we door, maar ook hoe jouw dier in goede doen is. Hiermee kan ik me een zo goed mogelijk beeld vormen.
Bij asieldieren of herplaatsers is het vaak niet mogelijk de aanleiding te achterhalen, maar is er door de symptomen die jouw dier vertoont voldoende informatie om op voor te schrijven. Doordat de klacht verdwijnt, zie je in de loop van de behandeling andere lagen tevoorschijn komen. Als het de wens is hier verder op te behandelen is het een mooie manier jouw dier weer volledig vrij van klachten te laten functioneren.

Na het eerste consult, wat ongeveer 1½  uur tijd in beslag neemt, werk ik alle verkregen informatie, inclusief eventuele diagnose van de dierenarts en mijn eigen observatie, uit. Op basis hiervan stel ik een behandelplan op en bepaal welk homeopathisch middel nodig is. Het middel wordt verstrekt door een apotheek en je per post toegestuurd.
Het voorschrift met daarin een duidelijke gebruiksaanwijzing ontvang je via de mail.

 

Het vervolg
Tussen het eerste consult en de vervolgbehandelingen vinden er geregeld contactmomenten plaats in de vorm van een update of een vervolgconsult.
Tijdens een update wordt kort de reactie op het middel doorgenomen, waarna ik de dosering en frequentie bepaal en/of zo nodig kan bijsturen. De tussentijdse updates duren maximaal 10-15 minuten. Ik spreek met je af wanneer ik je graag weer wil spreken. De updates horen bij het consult.

Gebeurt er tijdens de behandeling iets waardoor je tussentijds mijn hulp nodig hebt dan kun je uiteraard contact opnemen. Dit wordt, als het niet bij de behandeling van de klacht hoort, apart in rekening gebracht.

Tijdens een vervolgconsult nemen we uitgebreid door hoe het met jouw dier gaat en hoe hij/zij heeft gereageerd op de ingezette behandeling. Welke verbeteringen hebben er plaats gevonden en wat kan nog beter. Naar aanleiding van deze informatie bekijk ik of de behandeling moet worden bijgesteld en vervolgd. Vervolgconsulten vinden 6 tot 8 weken na het voorgaande consult plaats. Later in het herstelproces kan de tussenliggende periode langer worden. Afhankelijk van de voortgang in het herstel neemt een vervolgconsult ongeveer 30-60 minuten tijd in beslag.

 

Afronding
Een behandeling kan worden afgerond als de klacht van jouw dier over is. Ik vind een behandeling afgerond als jouw dier zich vrij en zonder beperkingen kan bewegen en gedragen. Of dat voor jou hetzelfde is bepaal je zelf. Op elk gewenst moment kun je bepalen dat voor jouw dier de behandeling afgerond is. Is de oorzaak voor het ontstaan van de klacht echter nog niet opgelost dan bestaat de kans dat zich in de toekomst nieuwe klachten ontwikkelen of de klacht terugkomt. De behandeling kan op elk moment weer hervat worden.