Specialismen

Specialismen
Mentale klachten zijn naast bot- en gewrichtsklachten, hormonale klachten en epilepsie één van mijn specialismen. Dat wil niet zeggen dat ik andere klachten niet behandel of oninteressant vindt. Integendeel, ik neem elke klacht serieus en besteed net zoveel aandacht aan de klacht van jouw dier. Voor alle klachten waarbij een persoonlijke benadering en aandacht voor jouw dier op de voorgrond staat ben je bij mij aan het juiste adres.

 

Mentale klachten
Gelukkig zijn de ontwikkelingen op het gebied van dierengedrag zo ver gevorderd dat men weet dat dieren ook emoties ervaren als gevolg van gebeurtenissen in hun leven. Emoties als angst, verdriet, boosheid, teleurstelling, frustratie, zich in de steek gelaten voelen, verontwaardiging en ga zo maar door komen ook bij dieren voor. Hoe een dier hiermee omgaat en of ze in staat is deze te verwerken, maakt of er een probleem ontstaat. Elk dier is, net als wij mensen, verschillend en maakt dat emoties op een bepaalde manier tot uiting komen. Laat jouw dier zijn emoties zien en op wat voor manier, of houdt hij/ zij ze juist binnen. Hoe het dier zich uit vertelt iets over het karakter van jouw en wat we kunnen doen met homeopathie om te zorgen dat de emoties op een gezonde manier verwerkt worden.
Homeopathie en gedragstherapie kunnen goed naast elkaar ingezet worden om tot een blijvend resultaat te komen.

 

Bot- en gewrichtsproblemen
Bot- en gewrichtsproblemen zijn een veelvoorkomende klacht. Men denkt vaak dat het vooral bij grote honden voorkomt, maar ook kleine honden en zelfs katten kunnen klachten krijgen. Soms is er sprak van een plotseling optredend probleem, soms sluipen de klachten erin.
Pijn en stijfheid, verminderde mobiliteit wat soms vergezeld gaat van een minder opgeruimd humeur worden vaak als symptomen gezien. De eerste signalen kunnen echter veel subtieler zijn. Een besef dat je dier ouder lijkt te worden, dat hij niet meer zo lang of enthousiast speelt, wat moeizamer opstaat of niet meer zo vaak ‘op een rolletje’ ligt. Hoe, wanneer en op wat voor manier de klachten optreden en vooral onder welke omstandigheden de klacht verbetert of verslechtert vertelt welk middel jouw dier nodig heeft.
Als de gewrichtsproblemen niet te herstellen zijn kan jouw dier ondanks zijn klacht een soepel en leuk leven leiden met homeopathie.

 

Epilepsie
Epilepsie is een vreselijke aandoening. Elke eigenaar die een dier heeft of heeft gehad met epilepsie denkt bij het zien van de eerste aanval dat zijn dier overlijdt. Een epileptische aanval went nooit!
Epilepsie kan erfelijk zijn, maar hoeft niet altijd direct tot uiting te komen. Een trigger kan zorgen dat de aandoening naar boven komt. als we die trigger weten maakt het de keuze voor het juiste middel een stuk makkelijker.
Bij epilepsie maak ik onderscheid tussen de chronisch onderliggende oorzaak, waar we de behandeling op richten en op de acute uiting van de klacht, de epileptische aanval. Voor het laatste schrijf ik een middel voor, wat ervoor zorgt dat je dier makkelijker uit de aanval komt en sneller herstelt.

 

Hormonale klachten
Het is niet zo raar dat hormonale problemen veel voorkomen want naast het centraal zenuwstelsel zorgt het hormonale stelsel voor de belangrijkste aansturing van het lichaam.
Op hormonaal gebied wordt er door middel van castratie makkelijk ingegrepen en niet altijd met positief resultaat. Ook waar niet ingegrepen wordt kunnen problemen ontstaan waarbij onderscheidt gemaakt kan worden tussen ziekte en een gezonde toestand die uit proporties is geraakt waardoor het klachten oplevert voor je dier. Bij hormonale problemen wordt voornamelijk gedacht aan problemen op het gebied van de voortplanting. Maar ook schildklier-, alvleesklier- of bijnieraandoeningen vallen onder hormonale klachten en zijn goed te begeleiden met homeopathie.